Kraj

Lubelscy terytorialsi zapraszają na ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe

Region Wt. 07.11.2023 10:31:13
07
lis 2023

Trwa rekrutacja w szeregi 2 Lubelskiej Brygady OT. Swoje miejsce wśród terytorialsów znajdą zarówno uczniowie, studenci, osoby pracujące, a także byli mundurowi. Zainteresowani powinni się pospieszyć. Ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe rozpocznie się już 17 listopada.

Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodszy, piąty rodzaj sił zbrojnych RP, których misją jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Wpisana w nazwę formacji terytorialność oznacza dla żołnierzy – ochotników gotowość do obrony oraz wspierania swojej lokalnej społeczności, rodzin oraz bliskich.

WOT jako jedyny rodzaj sił zbrojnych oferuje możliwość pogodzenia pracy zawodowej, nauki, obowiązków rodzinnych oraz innych aktywności ze służbą na rzecz małych Ojczyzn i bezpieczeństwa narodowego. Żołnierze OT pracują, studiują, uczą się i jednocześnie pełnią służbę wojskową, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia i umiejętności.

Kto może zostać żołnierzem WOT?

Wojska Obrony Terytorialnej to powszechna i ochotnicza służba wojskowa. Każdy w wieku 18-55 lat (w przypadku szeregowych) oraz 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) może zostać żołnierzem obrony terytorialnej. Podstawowe wymagania to, m.in.: posiadanie obywatelstwa polskiego, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletniość i niekaralność. Ponadto kandydat nie może pełnić innego rodzaju służby wojskowej i nie może posiadać przydziału kryzysowego.

Korzyści ze służby w WOT
Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej daje ochotnikom przede wszystkim okazję nabycia cennych umiejętności wojskowych poprzez szkolenia programowe oraz bezpłatne kursy, jak np.: kwalifikowana pierwsza pomoc, obsługa maszyn inżynieryjnych, kursy prawa jazdy na uprawnienia dla kierowców pojazdów wszystkich kategorii, kursy doskonalące technikę jazdy, kursy kierowników strzelań, technik wspinaczkowych, sterników motoro-wodnych, kursów językowych oraz wiele innych.

Poza korzyściami w wymiarze praktycznym równie ważny jest aspekt finansowy. Za gotowość i jedno w miesiącu, dwudniowe, weekendowe szkolenie żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej otrzymuje nieopodatkowane wynagrodzenie w wysokości 756 zł miesięcznie (uposażenie zależne jest od stopnia wojskowego). Za każdy dzień dodatkowego, dobrowolnego powołania wypłacane jest uposażenie w kwocie 130 zł.

Jak szkolą się terytorialsi?
Żołnierze-ochotnicy, którzy wstępują w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy nie mają doświadczenia wojskowego muszą przejść 16-dniowe szkolenie podstawowe, zakończone przysięgą wojskową. Rezerwistów obowiązuje 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Proces szkolenia Terytorialsów trwa w sumie 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym. Pierwszy rok, to szkolenia indywidualne, których celem jest opanowanie przez żołnierza prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki. W drugim roku odbywają się szkolenia specjalistyczne na przydzielonym stanowisku np.: medyk, radiotelefonista, strzelec wyborowy, saper. Trzeci rok szkoleń to czas zgrywania pododdziałów.

Szkolenia terytorialsów odbywają się w formie rotacyjnej, w wymiarze dwóch dni w miesiącu w weekendy. Obligatoryjnie, raz w roku każdy żołnierz OT musi odbyć 2-tygodniowe zgrupowanie poligonowe.

Nie czekaj, złóż wniosek już dziś!
Mieszkańcy Lubelszczyzny, którzy są zainteresowani służbą w 2 LBOT, mogą skorzystać z ostatniego w tym roku szkolenia podstawowego tzw. „szesnastki”, która rozpocznie się 17 listopada, a zakończy uroczystą przysięgą 2 grudnia w Zamościu. Ponadto przyjęcie kandydatów do terytorialnej służby wojskowej odbędzie się 16 grudnia, a kontynuacja tego szkolenia nastąpi podczas ferii zimowych tj. w terminie 29.01-11.02.2024 roku

Wnioski o powołanie do służby należy składać w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Można również skorzystać ze wsparcia rekruterów 2 LBOT - dane kontaktowe dostępne są na stronie https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Więcej informacji na temat rekrutacji do WOT można uzyskać na stronie https://terytorialsi.wp.mil.pl/ oraz na bezpłatnej infolinii pod numerem 800-696-077.

Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.