Kraj

Mazowieccy Terytorialsi ramię w ramię ze Strażą Pożarną

Region Wt. 31.10.2023 16:13:43
31
paź 2023

Prowadzenie akcji ratowniczej i techniki ewakuacji rannego, działania w sytuacjach kryzysowych oraz korzystanie ze środków przeciwpożarowych - żołnierze Kompanii Dowodzenia 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas obowiązkowego szkolenia rotacyjnego współpracowali razem z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rydzewie.

W ostatni weekend października Terytorialsi Kompanii Dowodzenia Mazowieckiej Piątki szkolili się razem z ochotnikami Straży Pożarnej. Zajęcia zostały przeprowadzone na terenie OSP w Rydzewie. Tym razem żołnierze 5 Brygady mieli okazję poznać specjalistyczny sprzęt z jakiego korzystają strażacy podczas prowadzenia akcji ratowniczej, jak również zapoznać się z technikami dotarcia do osób poszkodowanych oraz ewakuacji rannego podczas wypadku samochodowego.

Skoordynowane działania mogą zapewnić szybką pomoc i bezpieczeństwo społeczności w takich sytuacjach jak pożary, dlatego kulminacyjnym punktem wspólnego szkolenia było gaszenie płonącego oleju silnikowego różnymi środkami przeciwpożarowymi. Olej należy do substancji łatwopalnych, które gasi się tylko i wyłącznie przy pomocy specjalistycznego sprzętu, tj. pianka lub proszek gaśniczy. Te substancje tłumią płomienie i zapobiegają rozprzestrzenieniu się ognia. Naturalnym odruchem jest, że pożar gasi się wodą – niestety takie działanie w przypadku oleju może skończyć się katastrofą.

Współdziałanie z podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego funkcjonującymi na terenie działania 5 Mazowieckiej Brygady OT jest niezmiernie ważne. Wspólnym celem zarówno Terytorialsów, jak i Straży Pożarnej jest bezpieczeństwo mieszkańców, obrona, ochrona i wspieranie lokalnych społeczności, prowadzenie działań w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacja ich skutków, zgrywanie procedur i współpraca szkoleniowa oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Z dniem wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny Dowódca WOT został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT stali się doradcami wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia wojskowego na wypadek powstania sytuacji kryzysowych w regionie.

kpr. Renata Jaskulska

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.