Kraj

Możesz już sprawdzić stan konta ubezpieczonego na PUE ZUS

Region Śr. 03.07.2024 10:20:39
03
lip 2024

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić na swoim profilu, jaki kapitał zgromadził. Zakład wygenerował ponad 23,9 mln IOSKU za 2023 r. Informacje te są prezentowane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

- Zakończył się już proces generowania informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS-ie według danych na 31 grudnia 2023 r. Z całej puli wygenerowanych dokumentów 10,5 mln zawiadomień zostało udostępnionych osobom posiadającym profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W czerwcu 2024 r. Zakład wygenerował ponad 23,9 mln IOSKU za 2023 r. i udostępnił na profilach ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – Od 2020 r. ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient-wyjaśnia rzeczniczka.

Jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych w ZUS-ie, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tegoroczna waloryzacja była jedną z najwyższych, również wyższa od ubiegłorocznej. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,87 proc., a środki na subkontach – o 9,91 proc. W wyniku rocznej waloryzacji stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 521,7 mld zł.

Informację o stanie konta ubezpieczonego otrzyma każda osoba urodzona po 1948 r., której ZUS nie ustalił wysokości emerytury, a która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS-ie została zapisana choćby jedna składka. Dodatkowo ubezpieczeni, którzy w 2023 r. ukończyli 35 lat, w IOSKU znajdą również symulację hipotetycznej emerytury w czterech wariantach.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa podlaskiego

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.