Kraj

Policjanci przeszkolili Terytorialsów zaangażowanych w ochronę granicy państwowej

Region Śr. 10.07.2024 18:46:50
10
lip 2024

Ponad stu Terytorialsów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zostało przeszkolonych przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Płocku. Celem ćwiczeń było zapoznanie żołnierzy z taktyką działań w zakresie indywidualnym oraz w pododdziałach zwartych w obliczu konfliktu hybrydowego na granicy państwa.

W związku ze zmieniającą się sytuacją na granicy polsko-białoruskiej funkcjonariusze Policji zostali zaangażowani do prowadzenia szkoleń dla wojskowych, które mają przygotować ich do odparcia agresji migracyjnej. Pierwsze takie szkolenie dla żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT odbyło się w sobotę 6 lipca w ciechanowskich koszarach. Wzięło w nim udział ponad 100 Terytorialsów, którzy pełnią służbę w batalionach Brygady rozlokowanych w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach oraz w Zegrzu Południowym.

Instruktorzy z Oddziału Prewencji Policji w Płocku zapoznali żołnierzy z taktyką działań w zakresie indywidualnym oraz w pododdziałach zwartych. Szkoleni poznali aspekty prawne, jak również techniki używania oraz wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego. Funkcjonariusze Policji przekazali Terytorialsom wiedzę na temat taktyk interwencji wobec osób nielegalnie przekraczających granicę, zasad formowania tyraliery policyjnej oraz wykorzystania strzelb gładkolufowych i amunicji niepenetracyjnej.
Tego typu szkolenia będą kontynuowane w kolejnych miesiącach. Stanowią one pomocniczą bazę wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dla mazowieckich Terytorialsów odbywających służbę w pasie granicznym.

***
Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – również 5 Mazowieckiej Brygady OT od jesieni 2021 roku zaangażowani są w ochronę granicy państwowej. Każdej doby wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami innych rodzajów wojsk patrolują tereny wzdłuż granicy: prowadzą patrole piesze, zmotoryzowane oraz prowadzą rozpoznanie terenów z powietrza, przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych Fly Eye.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.