Kraj

W Polsce wciąż przybywa cudzoziemców legalnie pracujących

Region Śr. 08.11.2023 11:51:02
08
lis 2023

Liczba cudzoziemców pracujących i podlegających ubezpieczeniom społecznym w naszym kraju przekroczyła już 1 mln 111 tys. osób. Najliczniejszą grupą są nadal obywatele Ukrainy.

- Na koniec września do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS zgłoszonych było ponad 1,111 mln cudzoziemców. Od początku roku ich liczba wzrosła o ponad 48,4 tys. Już od lat zdecydowaną większość pracujących w Polsce cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec września było ich ponad 753 tys. Poza nimi najliczniejsze narodowości, które legalnie świadczą pracę w naszym kraju to Białorusini – 126,3 tys. osób i Gruzini – 27 tys. osób - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

W województwie podlaskim zarejestrowaliśmy ponad 30,4 tys. obcokrajowców w ubezpieczeniu w ZUS. - W dalszym ciągu dominującą grupą w naszym regionie są obywatele Białorusi, których jest blisko 15,2 tys. Kolejną liczną zbiorowością cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym są Ukraińcy. Na koniec września br. było ich niemal 8,9 tys. Tuż za nimi są obywatele Filipin - 946 osób i Gruzji - 720 osób. Legalną pracę w województwie podlaskim podejmują także obywatele Mołdawii, Rosji, Bułgarii, Turcji, czy Wietnamu. Do ubezpieczeń zgłoszeni są również obcokrajowcy z bardziej odległych, często egzotycznych krajów. To osoby pochodzące m.in. z Indii, Tajlandii, czy Indonezji – dodaje rzeczniczka.

Większość cudzoziemców, bo aż 59,4 proc., którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostali albo prowadzą własną firmę, albo pracują na umowie zleceniu czy też na podstawie innych umów cywilnoprawnych, od których istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Co ciekawe od początku roku przybyło cudzoziemców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą o 55 proc. Ich liczba na koniec grudnia ubiegłego roku wynosiła 29,7 tys., by wzrosnąć do 46 tys.

W Podlaskiem również największą grupę spośród ubezpieczonych cudzoziemców stanowią pracownicy. Jest ich 17,8 tys. Na zarejestrowanie działalności gospodarczej zdecydowało się 1,3 tys. przedsiębiorców.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.