Kraj

Za tydzień rusza kolejna edycja programu „Dobry start”

Region Pon. 24.06.2024 13:16:41
24
cze 2024

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o świadczenie w kwocie 300 zł z programu „Dobry Start”. Dofinansowanie na wyprawkę szkolną przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.

To już czwarty rok, gdy wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej z „Dobry Start" rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - W ramach wsparcia rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup przedmiotów niezbędnych dla ucznia, czyli na przykład na podręczniki, zeszyty, czy przybory szkolne. W ubiegłym roku z tej pomocy w regionie skorzystało niemal 134 tys. dzieci, w kraju 4,6 mln. Kwota wypłaconego wsparcia w Podlaskiem wyniosła 40,1 mln zł, zaś w Polsce 1,4 mld zł - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko, w wieku do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność. Pieniądze należą się bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcia finansowego nie otrzymają rodzice na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz studenci.

- Warto wspomnieć, że wiek 20 i 24 lata liczy się, biorąc pod uwagę rocznik urodzenia. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli górną granicę wieku, czyli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym – wyjaśnia rzeczniczka.

Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli dokument będzie prawidłowo wypełniony i przekazany do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W innym przypadku, jeśli rodzic się spóźni, to straci pieniądze.
Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Trzeba jednak zwrócić uwagę, by bezbłędnie wypełnić dane takie jak: prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta.

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku o 300 plus jest aplikacja mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie posiadają konta na PUE ZUS wniosek o świadczenie 300 plus, mogą złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa podlaskiego

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.