Diecezja siedlecka

Spotkanie duszpasterzy obcokrajowców

Kościół Czw. 09.05.2024 17:38:34
09
maj 2024

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, 7 maja pod kierownictwem bp. Krzysztofa Zadarki, odbyło się spotkanie duszpasterzy obcokrajowców. Udział w nim wzięło 30 przedstawicieli reprezentujących 28 różnych ośrodków i rektoratów dla migrantów rozsianych po całej Polsce.

Księża i siostry zakonne pracujące wśród obcokrajowców podczas spotkania w Sekretariacie KEP podzielili się swoim doświadczeniem duszpasterskim, a także troskami i niepokojami występującymi w ich pracy na tym polu.

Wszyscy duszpasterze obcokrajowców zauważają wyraźny wzrost liczby uczestników Mszy św., spotkań duszpasterskich i innych inicjatyw. Jak podkreślano, coraz bardziej widoczne zjawisko migracji w naszym społeczeństwie staje się powoli jednym z najpoważniejszych wyzwań duszpasterskich. Zauważono, że należy przezwyciężać nieufność pomiędzy chrześcijanami cywilizacji zachodniej, a chrześcijańskimi przybyszami z krajów orientalnych lub południa. Ponadto nie można zaniedbywać niesienia Ewangelii przybyszom, którzy znaleźli się w Polsce w wyniku wojny w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i innych rejonach świata, gdzie dominuje niesprawiedliwość społeczna, krzywda ludzka czy przemoc, przed którą uciekają migranci i uchodźcy.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z projektami katechez dla dorosłych katechumenów, opracowanych w Niemczech przez teologów z Bliskiego Wschodu i Azji, a dostępnych w 12 językach: m.in. angielskim, francuskim, arabskim, farsi, rosyjskim, niemieckim, ukraińskim, a nawet tureckim.

Podczas spotkania postulowano, aby najbliższy Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców w Kościele (ostatnia niedziela września) w Polsce zorganizować m.in. na Jasnej Górze.

Następnym wydarzeniem ogólnoświatowym będzie udział przedstawicieli ośrodków duszpasterskich w Dniu Migrantów w ramach Wielkiego Jubileuszu 2025 r. – 5 października w Watykanie.

Fot. BP KEP

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.