Przeczytaj

Przez ostatnie 3 lata liczba pracujących cudzoziemców w Podlaskiem wzrosła o 127 procent

Kraj Pt. 24.02.2023 12:13:32
24
lut 2023

Już ponad 1,063 mln obcokrajowców legalne pracuje w Polsce. To więcej o ok. 200 tys. niż w roku ubiegłym i o 412 tys. niż na koniec 2019 roku. Przez ostatnie 3 lata liczba pracujących cudzoziemców w kraju wzrosła o 63 proc., w województwie podlaskim o 127 proc.

Statystyki ZUS z końca ubiegłego roku potwierdzają wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców, którzy podjęli legalną pracę w Polsce. Pod koniec grudnia 2021 r. w całym kraju składki na ubezpieczenia społeczne płaciło 875 tys. obywateli innych państw. Natomiast pod koniec 2022 roku liczba ta przekroczyła 1,063 mln. To wzrost w ciągu roku o ponad 20 proc. W województwie podlaskim jeszcze trzy lata temu składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływały tylko za blisko 12,6 tys. osób legitymujących się zagranicznym paszportem, obecnie za 28,6 tys.

W Polsce najwięcej obywateli Ukrainy


- Z wszystkich narodowości, które pracują w naszym kraju niezmiennie od wielu lat na pierwszym miejscu, są obywatele Ukrainy. Ich liczba sięga 746 tys. Stanowią oni ponad 70 proc. wszystkich pracujących obywateli z innych państw. W województwie podlaskim w ciągu roku ich liczba wzrosła o 616 osób, by na koniec grudnia 2022 roku wynieść 9,2 tys. W naszym regionie Ukraińcy stanowią jedynie 32 proc. ogółu obcokrajowców – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województw podlaskiego.

Z najdalszych zakątków świata do województwa podlaskiego

Do Polski przyjeżdżają i podejmują pracę obywatele z ponad 160 krajów. W województwie podlaskim do ubezpieczenia zgłosili się cudzoziemcy 75 różnych narodowości z całego świata. Wśród nich są przedstawiciele Tadżykistanu, Birmy, Zimbabwe, czy Peru. Jest też nawet trzech pracowników z Australii.

Najliczniejszą grupę stanową jednak nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy. Liczba pracujących w Podlaskiem obywateli z Białorusi aktualnie wynosi ok. 14 tys. i stanowi 48 proc. wszystkich cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w naszym województwie. Jeszcze trzy lata temu Białorusinów było jedynie 6 tys., a wzrost ich liczby przekroczył 129 proc. Zdecydowana większość z nich, bo ponad 10 tys. pracuje na podstawie umowy o pracę.

Ubezpieczenia obcokrajowa

- Cudzoziemiec, który podpisał umowę o pracę w naszym kraju, podlega obowiązkowo takim samym ubezpieczeniom społecznym jak obywatel Polski, czyli ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dzięki takiej umowie ma pełne ubezpieczenie i prawo do świadczeń m.in. w razie choroby czy macierzyństwa. Zatrudnienie wlicza się również do emerytury – wyjaśnia rzeczniczka.

- Warto pamiętać o tym, że gdy obcokrajowiec zmienia miejsce zamieszkania, to ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę czy zleceniodawcę. Osoby prowadzące własną firmę i takie, które nie są już zatrudnione, o zmianie adresu powinny poinformować niezwłocznie ZUS — dodaje Katarzyna Krupicka.

Inf. pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.