Patronat medialny

„Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 21, 3). Idea świątyni i jej znaczenie w teologii i kulturze”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Akademii Katolickiej w Warszawie

Kościół Wt. 07.05.2024 14:00:12
07
maj 2024

Akademia Katolicka w Warszawie organizuje w dniach 14-15 maja Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 21, 3). Idea świątyni i jej znaczenie w teologii i kulturze”. Wydarzenie odbędzie się w ramach 1700. rocznicy poświęcenia Bazyliki na Lateranie.

W 2024 roku przypada 1700. rocznica poświęcenia pierwszej konstantyńskiej bazyliki zbudowanej w Rzymie na wzgórzu laterańskim, która do dziś jest katedrą Biskupa Rzymu oraz, jak głosi jej tytuł „matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata”. Bazylika Świętego Jana na Lateranie, poza walorem historycznym i artystycznym, posiada również głęboką wymowę symboliczną i teologiczną.

- W roku jej jubileuszu pragniemy podjąć na poziomie akademickim pogłębioną refleksję nad tematem świątyni. Stąd właśnie powstała idea organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 21, 3). Idea świątyni i jej znaczenie w teologii i kulturze”, która odbędzie się w dniach 14-15 maja w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie, przy ul. Dewajtis 3 – mówią organizatorzy.

Dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa będzie podejmować tematykę świątyni z perspektywy różnych dziedzin wiedzy. Wśród prelegentów są zarówno światowej sławy bibliści i teologowie, jak też wybitni przedstawiciele świata kultury. Spotkanie ma w zamyśle stać się zarówno przestrzenią dialogu interdyscyplinarnego, jak również miejscem wypracowywania propozycji konkretnych kryteriów rozwiązań praktycznych (np. w dziedzinie architektury i sztuki sakralnej), których wartość byłaby wzmocniona wieloaspektowością ujęcia problemu.

W sesjach plenarnych udział wezmą:
Ks. prof. Renato de Zan – doktor Świętej Liturgii i doktor nauk biblijnych oraz emerytowany profesor Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie oraz Instytutu Liturgiki Pastoralnej w Padwie;
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący stowarzyszenia biblistów polskich;
Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i członek Papieskiej Komisji Biblijnej;
Ks. dr hab. Marek Blaza SJ, prof. AKW – wykładowca teologii ekumenicznej m.in. w Akademii Katolickiej w Warszawie Collegium Bobolanum oraz Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie;
Prof. Maria Giovanna Muzj – profesor Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie oraz emerytowana profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie,
Ks. dr Sławomir Jeziorski – wykładowca liturgiki w Akademii Katolickiej w Warszawie Collegium Bobolanum oraz dyrektor Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie,
Ks. Marco Frisina – biblista i światowej sławy kompozytor, założyciel i dyrygent Chóru Diecezji Rzymskiej.

Oprócz sesji plenarnej, podczas konferencji, w ramach pięciu paneli tematycznych, wygłoszonych zostanie dwadzieścia piętnastominutowych referatów, podejmujących temat świątyni z punktu widzenia nauk biblijnych, teologii, liturgii, prawa kanonicznego, ale także literatury, architektury i sztuki w tym również muzyki.

Dzięki wieloaspektowości ujęcia tematu konferencja stanie się dobrym miejscem dialogu interdyscyplinarnego i wzajemnego ubogacenia. Ponadto w dobie rozpowszechnionego indywidualizmu, również w podejściu do życia duchowego, a także kryzysu instytucji religijnej, pogłębione ujęcie tematu świątyni ma szansę stać się odpowiedzią poprzez ukazanie Bożego zamysłu zbawienia w jego ciągłości, od zapowiedzi starotestamentalnych aż po ostateczną realizację na końcu czasów. Odpowiedź ta potrzebuje swojego konkretnego wyrazu również dzisiaj, w stosunku do współczesnego człowieka w jego konkretnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych.

Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Episkopatu Polski.

Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.